perjantai 26. helmikuuta 2016

Sähköverkon toimintavarmuuden parantaminen jatkuu

Naantalin Energia investoi edelleen merkittävästi sähköverkon toimintavarmuuteen.
Viime vuoden 1,2 miljoonan euron kokonaisinvestoinneista yhtiö käytti kolme neljännestä sähköverkkoon. Kuluvana vuonna näitä jatketaan noin miljoonalla eurolla.


Uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiöt saattamaan sähköverkot paremmin sääilmiöitä ja myrskyjä kestäviksi. Tällä tavoitellaan sitä, että näistä syistä aiheutuvat sähkökatkot ovat taajama-alueella korkeintaan 6 tuntia ja haja-asutusalueella 36 tuntia.


Alueellamme jakeluhäiriöt ovat melko harvinaisia, mutta siitä huolimatta on meillä asetettuun tavoitteeseen vielä matkaa. Maakaapelointi on yksi tehokas keino toimitusvarmuuden parantamiseen. Yhtiömme pienjänniteverkosta on maan sisässä jo
78 prosenttia ja keskijänniteverkosta 58.


Lisäksi toimitusvarmuuden parantamisessa ovat keinoina linjakatujen raivaus, linjojen rakentaminen teiden varsille sekä verkostoautomaation ja järjestelmien toimivuus. Näillä häiriöriski vähenee merkittävästi.


Nämä investoinnit katetaan valvontaviranomaisen valvomilla siirtohinnoilla. Tänä talvena valvonnan sallima tuottotaso on noussut juuri sen varmistamiseksi, että yhtiöt pystyvät nämä investoinnit tekemään velkaantumatta liikaa.


Naantalin Energia toimii siirtohinnoittelussa pitkäjänteisesti ja maltillisesti. Nyt teimme 9 prosentin korotuksen ja edellisen kerran vuoden 2012 alussa. Tavoitteenamme on säilyä valtakunnallisessa hintojen vertailussa keskitason paikkeilla – missä olemme vuosikausia olleetkin.


Yhtiöt ovat hyvin erilaisia ja kunkin toimintaympäristö on erityyppinen. Kaikki toimivat kuitenkin samojen viranomaismääräysten ja laskentamallien puitteissa. Siksi keskinäinen yhtiöiden vertailu on hankalaa, ellei peräti turhaa. Tärkeintä on pitää verkko kunnossa ja täyttää vaateet, kuitenkin kustannustehokkaasti. Se on asiakkaankin etu.


Hyvää ja sähkövarmaa kevättalvea,
Pasi Haarala
toimitusjohtaja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti